Ademtherapie

De grondlegger van de Adem- en Ontspanningstherapie is Jan van Dixhoorn. Hij is arts, wetenschapper en opleider. Hij merkte tijdens zijn werk als arts op dat de patiënten steeds meer medicatie kregen om hun klachten te bestrijden. Dit heeft hem ertoe aangezet om de methode AOT te ontwikkelen waardoor de patienten minder medicatie nodig hadden en hun spanning zelf konden reguleren. Hij heeft deze methode ontwikkeld en de invloed van spanningsbewustwording en spanningsregulatie wetenschappelijke getoetst bij hartpatiënten. Meer informatie: www.vandixhoornvereniging.nl

De behandeling

In de eerste vier (wekelijkse) behandelingen wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. Tijdens deze behandelingen onderzoeken we welk probleem de verhoogde spanning bij jouw veroorzaakt. Er wordt duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. Na deze vierde keer wordt samen met jouw besproken om de behandeling wel of niet voort te zetten. Vaak heb je nog een sessie van vier keer nodig om het optimale en duurzame resultaat te behalen. De tweede sessie kom je dan een keer in de twee weken langs.

Een reden om te stoppen na de eerste sessie is dat als de klachten zijn verminderd, je al op eigen kracht verder kunt gaan met de opgegeven instructies of omdat het duidelijk is geworden dat de AOT (op dit moment) geen effect heeft op je klachten.

Tijdens de behandeling leer je door middel van aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning. En tijdens de behandeling leer je hoe je deze spanning zelf kan verminderen. Door het doen van oefeningen leer je hoe je deze kunt verminderden. De oefeningen of instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk.

Inzicht

Tijdens de behandelingen wordt het duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. Er ontstaat inzicht in de aard van de ontspanningsreactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Komt het door de verbeterde kwaliteit van bewegen, of omdat je anders omgaat met jouw ademhaling? Ook kan een nieuw inzicht in de inhoud en betekenis van spanning voor u ontstaan.

Winst

De reden van de spanningsklachten is voor ieder mens verschillend, maar de winst van AOT is voor iedereen hetzelfde: door het ontstane inzicht ben je in staat om spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor je niet afhankelijk blijft van behandeling. Je ontdekt wat je zelf kunt doen: vaker rustpauzes nemen, de ademhaling regelen, de schouders of kaken bewust loslaten, de aandacht verleggen, etc..

Wanneer is AOT zinvol?

Spanningsgerelateerde klachten;

Klachten zonder lichamelijke oorzaak, zoals:

 hyperventilatie,
 gevoel van gespannenheid,
 vermoeidheid,
 hoofdpijn,
 slaapproblemen,
 burn-out,
 concentratieproblemen.

Psychische problemen;

 angst,
 depressie,
 fobieën,
 paniek,
 traumaverwerking.

Functionele problemen;

 houdings- en ademproblemen,
 rug- en nekklachten,
 chronische pijn,
 rsi-klachten,
 slechte rompbalans,
 whiplash,
 stemproblemen.

Problemen met lichamelijke oorzaak die tot spanningen kunnen leiden;

 neurologische problemen,
 hart- en longproblemen,
 andere aandoeningen.

Kosten:

AOT kost € 55,- bij mij op de praktijk.
Wilt u AOT thuis dat kan en dan zijn de kosten € 75,-
Een les duurt ongeveer 50 á 60 minuten.

Achtergrondinformatie:

Informatie over de achtergrond van AOT, publicaties, onderzoeksresultaten, enz. zijn te vinden op de website van het opleidingscentrum AOT:
www.methodevandixhoorn.com

Alle Adem- en Ontspanningstherapeuten hebben een pedagogische, psychosociale, medische of paramedische achtergrond, hebben de driejarige opleiding AOT gevolgd en zijn registerlid van de beroepsvereniging.
www.ademtherapie-aos.org

Ja, Ik meld me aan voor ademtherapie