Algemene voorwaarden

Doorlopende lessen Hathayoga of individuele lessen

Algemeen:

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen aan de Yogazolder in Heerhugowaard en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.
 • De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via het inschrijfformulier wat je toegestuurd krijgt via de post.
 • Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.
 • Voor het deelnemen aan de yogalessen aan de Yogazolder heb je makkelijk zittende kleding en een grote badhanddoek nodig, schone voeten is een pré.
 • Voor een rustige start van de les is het belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Ben je te laat dan is de deur op slot.
 • Wanneer je niet kunt deelnemen aan een les, geef dit dan door aan de docent. Dit kan via e-mail: p.sagel@yogazolder.nl of via 06 814 89 772

Landelijke lockdown / Pandemie:

 • Bij een landelijke lockdown / pandemie zal uw lidmaatschap met 2/3 betaald moeten worden anders is het een geval van niet (tijdige) betaling en is de cursist automatische in gebreke.
 • Heb je tijdelijk je abonnement bevroren, dan kom je op de wachtlijst te staan en zodra er weer ruimte is dan neemt de docent contact met je op.
 • Tijdens de landelijke lock down / pandemie zal de Yogazolder video opnames maken. Dit zal wekelijks gebeuren en op de website worden gezet.
 • Gedurende de landelijke lock down / pandemie is het inhalen van de gemiste yogalessen niet mogelijk.
 • De docent en de cursisten houden zich aan de daarvoor geldende regels van het RIVM.
 • De docent zorgt ervoor dat de geldende regels van het RIVM bekend zijn bij de cursisten en in de wachtruimte hangen.
 • De docent zorgt voor aanvang van elke les voor een schone praktijkruimte, wachtruimte, toilet en trappenhuis.
 • Heb je een eigen yogamat, deze dan graag meenemen.
 • Na de gegeven yogalessen zal er geen thee worden gedronken zodat de groepen elkaar niet tegenkomen op de trap en er een rustige wissel is.
 • De docent zal als gewenst de yogalessen blijven opnemen en via de site verspreiden.
 • Gedurende de pandemie zullen de groepen iets kleiner zijn dan gewoon op de Yogazolder. Dit geldt voor alle aangeboden lessen aan de Yogazolder.

Betaling:

 • Je bent na ontvangst van het cursusgeld ingeschreven voor de lessen.
 • Betaling kan contant op de eerste les na de proefles of per bankrekeningnummer IBAN NL 04 RABO 0300 6818 44 voorafgaand aan de lessen.
 • De contributie dient elke eerste van de maand op bovenstaand rekeningnummer te staan.
 • Start je met de yogalessen op de helft van de maand, dan betaal je niet de volledige contributie van deze maand maar de helft.
 • Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen, dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.
 • Bij afwezigheid dient er doorbetaald te worden.
 • Ben je een maand niet op les geweest zonder bericht te geven en zonder betaling, dan word je van de lijst gehaald.

Wijzigingen:

 • De Yogazolder behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
 • De Yogazolder behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
  Restitutie gemiste lessen:

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

 • Tussentijds stoppen kan altijd, restitutie van het lesgeld kan alleen wanneer daarover afspraken met de docent zijn gemaakt, b.v. bij langdurige ziekte.
 • In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.
 • Wanneer je weet dat je een les niet kunt volgen, kan je deze op een ander uur binnen één jaar in overleg met de docent de les inhalen. Een afspraak voor een individuele les kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd worden. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Opzeggen:

 • Er geldt een opzegtermijn van één maand, niet tijdig opzeggen kost u dan een maand lesgeld.
 • Opzeggen kan alleen maar schriftelijk of per e-mail, niet mondeling of telefonisch.
 • Opzeggen na genoemde data betekent dat de cursist het cursusbedrag voor de volgende maand nog verschuldigd blijft.

Annuleren door de Yogazolder te Heerhugowaard:

 • Bij het uitvallen van een les door ziekte van de docent, zorgt de docent voor vervanging of een inhaalles, mocht dit niet lukken dan ontvangt u uw geld van deze les retour.

Vakanties:

 • Tijdens de schoolvakanties (regio Noord-Holland) en op erkende feestdagen zijn er geen lessen tenzij anders aangegeven. Alle vakanties worden tijdig aangegeven op de website en gemeld in de nieuwsbrief.
 • Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
 • Tijdens de kleine vakanties wordt er gewoon doorbetaald, de zomervakantie niet.
 • Ga je tijdens het yogaseizoen zelf op vakantie dan ben je wel lesgeld verschuldigd.

Zwangerschapsyoga, Yoga na de bevalling

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen voor de volwassen bij de Yogazolder in Heerhugowaard en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.
 • De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via het inschrijfformulier wat je toegestuurd krijgt via de post.
 • Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.
 • Voor het deelnemen aan de yogalessen aan de Yogazolder heb je makkelijk zittende kleding en een grote badhanddoek nodig, schone voeten is een pré.
 • Voor een rustige start van de les is het belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Ben je te laat dan is de deur op slot.
 • Wanneer je niet kunt deelnemen aan een les, geef dit dan door aan de docent. Dit kan ook via e-mail: p.sagel@yogazolder.nl of via 06 814 89 772

Betaling:

 • Je bent na ontvangst van het cursusgeld ingeschreven voor de lessen.
 • Betaling kan contant op de eerste les na de proefles of per bankrekeningnummer IBAN NL 04 RABO 0300 6818 44 voorafgaand aan de lessen.
 • De contributie dient elke eerste van de maand op bovenstaand rekening nummer te staan.
 • Start je met de yogalessen op de helft van de maand dan betaal je niet de volledige contributie van deze maand maar de helft.
 • Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.
 • Bij afwezigheid dient er doorbetaald te worden.
 • Ben je een maand niet op les geweest zonder bericht te geven en zonder betaling dan word je van de lijst gehaald.

Wijzigingen:

De Yogazolder behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 • Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar.
 • De meest recente versie is te vinden op de website.
 • De Yogazolder behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en –data te wijzigen.
 • Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Restitutie gemiste lessen:

 • Restitutie van het cursusgeld voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Een uitzondering hierop is als de cursist is bevallen voor in de betaald maand dan wordt het teveel betaalde cursusgeld terug betaald.

Annulering door cursist:

 • Bij annulering van de inschrijving voor de zwangerschaps yogalessen worden tot 4 weken voor de start zonder geldige medische reden 50 % van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering van de cursus door de cursist korter dan 4 weken voor aanvang van de cursus, zonder geldige medische reden, wordt het volledige bedrag aan cursusgeld in rekening gebracht.

Annuleren door de Yogazolder te Heerhugowaard:

 • Bij het uitvallen van een les door ziekte van de docent, zorgt de docent voor vervanging of een inhaalles, mocht dit niet lukken dan ontvangt u uw geld van deze les retour.

Vakanties:

 • Tijdens de schoolvakanties (regio Noord-Holland) en op erkende feestdagen zijn er geen lessen tenzij anders aangegeven.
 • Alle vakanties worden tijdig aangegeven op de website en gemeld in de nieuwsbrief.
 • Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Tijdens de kleine vakanties wordt er gewoon doorbetaald, de zomervakantie niet.
 • Ga je tijdens het yogaseizoen zelf op vakantie dan ben je wel lesgeld verschuldigd.

Kwitantie:

 • Elke cursist krijgt na afloop een kwitantie van de gevolgde zwangerschapsyogalessen

Aansprakelijkheid, klachtenregeling:

 • De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • De Yogazolder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
 • Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient u de yogadocente vóór aanvang van de les te informeren.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
 • De Yogazolder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen. Lukt dat niet dan zal de yogadocent de cursist wijzen op de klachten regeling van de Vereniging van Yogadocenten Nederland (yoganederland.nl)

U verklaart zich voor deelname akkoord met deze algemene voorwaarden.