Privacy reglement

Yogazolder vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Yogazolder verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Internetbrowser en apparaat type
 • Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 • Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via p.sagel@yogazolder.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Yogazolder verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een les/oefening in de zodat deze voor u toegankelijk blijft
 • Yogazolder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

 • Yogazolder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

 • Yogazolder verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor andre doelen gebruikt worden en gedeeld met derden. Dit gebeurt alleen met uw explicite toestemming of om te voldoen aan wetteliojke verplichtingen:
   • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar.
   • Om uw artsen en behandelaars te informeren over uw progressie in de vorm van een behandelverslag.

In kaart brengen websitebezoek

 • Yogazolder maakt geen gebruikt van cookies. Wel gebruiken wij Google Analytics, om statistieken van bezoekers bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en doorgestuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar p.sagel@yogazolder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Yogazolder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
  U kunt ons ook bereiken via:
 • Website: www.yogazolder.nl
 • Telefoonnummer: 06 81489772

Bedrijfsadres:
Middenweg 112
1702 HC  Heerhugowaard

Beveiliging

 • Yogazolder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via p.sagel@yogazolder.nl

Eigen risico

 • Yogazolder is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of kwetsuren door het volgen van lessen, oefeningen of behandelingen. Dit geldt voor de persoonlijke lessen en behandelingen. Bij twijfel of u bepaalde oefeningen en houdingen uit mag/kan voeren, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

AVG