Algemene voorwaarden

 1. Voor het deelnemen aan de yogalessen aan de Yogazolder heb je makkelijk zittende kleding en een grote badhanddoek nodig, schone voeten is een pré.
 2. Voor een rustige start van de les is het belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Ben je te laat dan is de deur op slot.
 3. Tijdens de schoolvakanties (regio Noord-Holland) en op erkende feestdagen zijn er geen lessen tenzij anders aangegeven. Alle vakanties worden tijdig aangegeven op de website en gemeld in de nieuwsbrief.
 4. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Tijdens de kleine vakanties wordt er gewoon doorbetaald, de zomervakantie niet.
 5. Je bent na ontvangst van het cursusgeld ingeschreven voor de lessen. Betaling kan contant op de eerste les na de proefles of per bankrekeningnummer IBAN NL 04 RABO 0300 6818 44 voorafgaand aan de lessen. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd. Start je met de yogalessen op de helft van de maand dan betaal je niet de volledige contributie van deze maand maar de helft.
 6. Er geldt een schriftelijke opzegtermijn van één maand, niet tijdig opzeggen kost u dan een maand lesgeld.
 7. Bij afwezigheid dient er doorbetaald te worden. Ben je een maand niet op les geweest zonder bericht te geven en zonder betaling dan word je van de lijst gehaald.
 8. Ga je tijdens het yogaseizoen zelf op vakantie dan ben je wel lesgeld verschuldigd.
 9. Tussentijds stoppen kan altijd, restitutie van het lesgeld kan alleen wanneer daarover afspraken met de docent zijn gemaakt, b.v. bij langdurige ziekte. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.
 10. Wanneer je weet dat je een yogales niet kunt volgen, kan je deze op een ander uur binnen een half jaar in overleg met de docent de les inhalen.
 11. Wanneer je niet kunt deelnemen aan een les, geef dit dan door aan de docent. Dit kan ook via e-mail: p.sagel@yogazolder.nl of via 072-5710058 of 06 814 89 772
 12. Bij annulering van de inschrijving voor de yoga en zwangerschapsyogalessen worden tot 1 week voor de start geen kosten in rekening gebracht. Daarna verplicht je je tot betaling van de eerste maand les.
 13. Een afspraak voor een individuele les kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd worden. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
 14. De Yogazolder behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
 15. De Yogazolder behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
 16. Bij het uitvallen van een les door ziekte van de docent, zorgt de docent voor vervanging of een inhaalles, mocht dit niet lukken dan ontvangt u uw geld van deze les retour.
 17. Op uw verzoek ontvangt u een kwitantie voor de betaling van de lessen.
 18. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 19. De Yogazolder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
 20. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
 21. De Yogazolder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

U verklaart zich voor deelname akkoord met deze algemene voorwaarden.